۱۳۹۰ آذر ۳, پنجشنبه


دقیقاً نمی دونم چه اتفاقی داره میفته. برنامه ها عجیب هستن و ما هر روز بر اساس راه های احتمالی که جلومون باز میشن باید برنامه ریزی های مختلف کنیم و خودمون رو آماده نگهداریم .


کمی خسته، مضطرب و گیجم. اما همه چیز خوبه.