۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

4 هفته است که پلک چپم می زند.
می زند و می زند.
دیوانه ام کرده.